Oslo
bytt_avdeling
customer_center
basket
0
anchor    Gå til nettbutikken for å finne priser og tilbud på kantstein
kantstein

Kantstein

Kantstein benyttes til å skille/avgrense plener, blomsterbed, veier, gangstier, fortau, parkeringsområder med mer. Man har i hovedsak to typer kantstein, granitt kantstein og betong kantstein. Granitt kantstein leveres oftes i 8x20, men finnes i mange varianter, 7x15, 8x15, 10x25, 14x20x14 (storgatestein), 14x20x7 (halv storgatestein) med mer. Indisk, kinesisk og portugisisk er mest benyttet.

Betong kantstein finnes i et utall varianter. Bruksområdet er stort sett det samme som for granitt, men visuelt blir det noe forskjellig. Granitt kantstein tåler i de fleste sammenhenger påkjenninger bedre enn betong kantstein. Granitt kantstein blir ikke påvirket av frost i samme grad som kantstein i betong. Levetiden til granitt er også vesentlig lengre enn kantstein i betong.

I vår nettbutikk for salg av kantstein og andre steinprodukter til byr vi kantstein til rimelige priser fra forhandlere som asak, benders, beer sten, nobi, tegl og granitt og multiblokk.

Av

anchor    Gå til nettbutikken for å finne priser og tilbud på kantstein
Pris: 115,00 kr. /Lm
En vakker og solid kantstein i massiv granitt. Kantstein 8x20 (BxH) er vår mest solgte dimensjon til bruk i private gårdsrom og hager. Finish`en på denne kantsteinen er det som kalles for råhugget (råhugd/råhogd). Med råhugget menes at visflatene er relativt grove, med naturlige splittflater. Kantsteinen har i så måte et tydelig natursteinspreg. Leveres i fallende lengder og hver stein er +/- 100cm (normalt mellom 80-120 cm). Vekt er ca. ca. 43 kg pr. lm. Kantstein av granitt er overlegen når det gjelder å tåle ekstreme påkjenninger, klimatisk som mekanisk. Den er upåvirkelig av frost, forurensninger og salter, og har ekstrem god slitestyrke. Generelt lite vedlikehold, men rengjøring i ny og ne på påregnes.

Granitt kantstein er godt egnet som ramme rundt gårdsrom både betong belegningsstein/heller, granitt brostein/heller, singel/grus og asfalt. Brukes også langs veier, innkjørsler og gangstier. For best stabilitet settes granitt kantstein i jordfuktig mørtel. Leveres i lm. (løpemeter) og hver stein er +/- 100 cm lang. Vekt pr. kantstein er ca. 43 kg. Hele paller er à 25 lm.
Les mer
Pris: 57,00 kr. /stk
Granitt kantstein med dimensjon 7x15x60 (BxHxL). Denne kantsteinen har visflate som er saget + flammet. Overflaten er da tilnærmet helt slett, med rette flater og kanter (se bilder). Lengden på kun 60cm gjør den forholdsvis lett (ca. 17kg pr. stk), hvilket gjør den enkel å jobbe med. Høyde på 15cm gjør den best egnet til områder hvor det er ønskelig at kantsteinen har relativt liten visflate eller samme høyde som steindekket. Denne type kantstein har samme bruksområder som annen granitt kantstein. Langs private veier, innkjørsler, gangstier som en ramme rundt steinbelagte områder med mer. For best stabilitet settes granitt kantstein i jordfuktig mørtel, som også fugene fylles med.

Kanststeinen leveres i stk. à 60cm. Forbruk er 1,67 stk. per lm. Vekt pr. stein er ca. 17kg. Hele paller er à 68 stk. Tillegg for pallesplitt kr. 115,-.
Les mer
Pris: 106,00 kr. /Lm
Kantstein 8x15cm (BxH). Kantsteinen er råhugget/råhugd. Med råhugget menes at overflatene er relativt grove, med naturlige splittflater (se bilder). Kantstein brukes langs veier, innkjørsler og gangstier eller som en ramme rundt steinbelagte gårdsrom. Passer godt sammen med betong belegningsstein/heller, granitt brostein/heller, singel, asafalt med mer. Granitt kantstein er naturlig og ekte, vakker å se til og er en god investering for de fleste utearealer. På grunn av høyden (kun 15 cm), egner denne kantsteinen seg best hvor det er ønskelig at kantstein har samme høyde eller relativt liten kant mot steindekket. For best stabilitet settes granitt kantstein i jordfuktig mørtel. Kanstein leveres i lm. (løpemeter) og hver stein er +/- 100 cm lang (normalt 90-110cm). Vekt pr. kantstein er ca. 35 kg. Hele paller er à 52 lm.
Les mer
betongheller

Betongheller

Betongheller kommer i hovedsak med målene 30x30, 40x40 og 50x50. 35x35, 40x20, og 50x25 er også brukt. Vanligste tykkelse er 5cm. Disse er anbefalt brukt til områder uten biltrafikk, gårdsrom, terrasser, hager, parker med mer. For områder det skal kjøres bil på anbefales kjøresterke heller 30x30x7 cm.

Les mer
belegningsstein

Belegningsstein

Betongbelegningsstein kommer i flere varianter, størrelser og farger. Den mest kjente er nok Herregård i fargen gråmix. Andre typer er Parkstein, Borgstein, Relieff, Akershusstein, Kongsgård, Nordic, Garden, Labyrint, Multimix og Basis.

Les mer
brostein

Brostein

Granitt brostein finnes i forskjellige varianter. I hovedsak deler man det i smågatestein (ca. 10x10x10 cm) og storgatestein (ca. 14x20x14 cm). Begge disse er ofte også tilgjengelige i halv høyde, som regel omtalt som halv brostein (ca. 10x10x5 cm) og halv storgatestein (ca. 14x20x7 cm).

Les mer
betongheller

Forskalingsblokk

Mest brukt av betongblokker er det vi kaller for forskalingsblokk. Forskalingsblokker er et praktisk og svært anvennelig alternativ til tradisjonell forskaling og kan brukes til små og store forskalingsprosjekter. Blokkene tørrstables og etterfylles med betong -enkelt og lettvint.

Les mer
elvestein

Natur/Elvestein

Naturstein er et vidt begrep og det finnes veldig mye forskjellig. Natursteinstypene vi forhandler er stort sett pyntestein som er rund i formen. Ofte også omtalt som elvestein. Steinen kommer i forskjellige sorteringer (størrelser).

Les mer
kantstein

Kantstein

Kantstein benyttes til å skille/avgrense plener, blomsterbed, veier, gangstier, fortau, parkeringsområder med mer. Man har i hovedsak to typer kantstein, granitt kantstein og betong kantstein. Granitt kantstein leveres oftes i 8x20, men finnes i mange varianter

Les mer
støttemur

Støttemur

Det finnes et utall varianter av mur. I hovedsak skiller vi mellom betongmur og natursteinsmur. Av betong murer er aktuelle typer, Asak Ministøttemur, Asak Mini Exclusive, Herregårdmur, Kubbemur, Gardstein, Rådhus, Labyrint, Mur Rustic og Mur Classic.

Les mer
singelogpukk

Sand/Pukk/Grus

Pukk, singel, natursingel og hagesingel har et bredt bruksområde. Flere sorteringer (størrelser), farger og typer er tilgjengelige. Settesand (subbus) benyttes som underlag for forskjellige typer steindekker.

Les mer
ferdigplen

Ferdigplen

Ferdigplen er plen som vi leverer til deg ferdig grodd og behandlet. Ferdigplenprodusenten har på forhånd gjort den tunge jobben for deg med å tromle, gjødsle og vanne. Gresset er produsert på store arealer med gode vekstforhold.

Les mer
marktegl

Marktegl

Marktegl blir fremstilt av leire og brennes ved meget høy tempratur. Dette gir lang holdbarhet, slitestyrke og forstsikkerhet. Ved å blande inn forskjellige stoffer i leiren og brenne den, får man forskjellige farger og fargespill i belegget.

Les mer
granitt

Granitt

Granitt er en massiv bergart. Innenfor steinprodukter er granitt mye brukt til brostein, kantstein, trappetrinn, heller og murblokk. Felles for disse produktene i granitt er at de er svært standhaftige og har en enorm slitestyrke.

Les mer
drenering

Drenering

Mange vil i forbindelse med sitt uteområde ha behov for en form for drenering. Regn og snøsmelting skal kanaliseres vekk. Overflate drenering er en effektiv løsning for å lede vannet vekk fra innkjørsler, garasjer, inngangspartier og terrasser.

Les mer