Oslo
bytt_avdeling
customer_center
basket
0
anchor    Gå til nettbutikken for å finne priser og tilbud på forskalingsblokker
Asak Splittblokk
Pris kr. 46,00 /stk
Asak Pilarblokk
Pris kr. 47,00 /stk
forskalingsblokk

Forskalingsblokk

Forskalingsblokker er veldig anvendelig produkt med svært mange bruksområder. Den kan brukes til små murer, større støttemurer, grunnmur, garasje, ringmur, kantstein med mer. Små som store prosjekter. Ferdig mur er robust og sterk og tåler i så måte store belastinger. Et enkelt, lettvint og meget godt alternativ til tradisjonell forskaling (forskalingskassetter). Blokkene tørrstables, armeres og fylles så med betong. Ferdig fasade kan males, slemmes, pusses eller forblendes, avhengig av hva den måtte brukes til. Den danner også en helt grei visflate (grå slett betong, med markerte skjøter) ved å la den være som den er.

Den mest brukte størrelsen har en lengde på 50cm og høyde/bredde begge på 20cm. En blokk veier da i overkant av 20 kg. Betongforbruket er ca. 10,5 liter ferdig betong pr. blokk (105 liter pr. m²). Noen produsenter har også blokker med 15 cm bredde. Disse fungerer greit til mindre prosjekter, men er lite brukt sammenlignet med 20 cm bredde. Prisforskjellen er liten på selve blokkene, men 15cm blokkene forbruker noe mindre betong (ca. 8,5 liter pr. blokk og 85 liter pr. m²). Videre skilles det mellom vanlig "standard" blokker og det som kalles for splittblokk eller forskalingsblokker med splitt. En standard blokk har en slett visflate og en fals/spor som markerer skjøtene. Dette gir et relativt enkelt visuelt utrykk. Når splittblokk produseres støpes to og to blokker sammen og knekkes så fra hverandre. Blokkene får da en bruddet visflate noe som for de aller fleste vil oppfattes som en langt mer dekorativt. Kan minne en del om naturstein. Splittblokk brukes i så måte til prosjekter der man er opptatt av et fint utssende. Eksempler kan være støttemur i hagen, langs en innkjørsel, en garasjevegg som er godt synlig osv. Selve funksjonen som mur er den samme både for "standard" blokk og splittblokk. Begge tørrstables, armeres og fylles deretter med betong. Systemene består av løsninger med ende/hjørneblokker, som gjør det enkelt i forhold til avslutninger og 90° hjørner. Vanligst benyttede dimensjon på armeringsjern er Ø8mm, Ø10mm og Ø12mm.

Når man bygger med denne typen legges mye av grunnlaget for et godt resultat i det første skiftet. Eventuelle skjevheter her vil forplante seg oppover i muren og vil forsterkes jo høyere man bygger. En god regel er derfor at desto høyere man skal bygge, desto viktigere er det å gjøre en veldig god jobb med første skift/rad. Forskalingsblokk bygges normalt på et avrettet lag av knust singel 4/16mm (eller tilsvarende). Massen bør komprimeres slik at den er stabil. Det kan være fornuftig å legge ut, armere og støpe det første skiftet og la dette være en såle. Forskalingsblokker kan (som alle betongprodukter) ha mindre avvik på størrelse. Kan i så måte en gang innimellom være nødvendig å "shimse" under noen blokker. Bygningspapp er greit å bruke til dette til dette formålet. Benytt ellers vinkelkutter med diamantblad for tilpasninger som må gjøre utover det man får til med hele blokker. Når det kommer til støping kan man for små prosjekter blande betong selv, men prosjektet skal ikke være veldig stort før det er fornuftig å bestille betongbil. For høyere murer (over 120 cm) er det anbefalt å støpe i etter ca. 6 skift (120cm). Øverste skift fylles da bare halvveis med betong og la det stikke ameringsjern opp, slik at man får god "heft" i denne overgangen. Det kan i forkant av støping også være fornuftig å sette på noen skråstøtter på hjørner for å sikre seg ekstra mot utglidning.

Steinhandel.no leverer gode tilbud og rimelige pris for alle våre betongblokker.

Av
anchor    Gå til nettbutikken for å finne priser og tilbud på forskalingsblokker
Pris: 28,00 kr. /stk
Forskalingsblokker stables tørt, armeres fortløpende og etterfylles deretter med betong -enkelt og lettvint. Forbruk av betong er ca. 100 liter pr. m² (ca. 10 liter pr. blokk). For mindre prosjekter er vår "Betong for selvblanding" pakke eller pall med B20 tørrmørtel/tørrbetong ypperlige, se tilhørende produkter. Er det større prosjekter anbefaler vi å benytte pumpebil med ferdigbetong. Man bør ikke stable høyere enn ca. 1,2m (6 skift) før de armeres og utstøpes. Betongen skal fylles opp i ca. 50 cm lag som komprimeres godt med en pinne eller stavvibrator. Skal man støpe i to omganger bør man ikke fylle betong til mer en halveis opp i øverste blokkskift. Blokkene bør vannes før utstøping. Asak Forskalingsblokk systemet består av to ulike blokker. Vanlig åpen blokk (normal), og det som kalles for ende/hjørne-blokk som har en tett ende (se bilder). Ende/hjørne-blokk benyttes til avslutning på ender (slik at betongen ikke renner ut ved fylling). Den benyttes også til å lage hjørner, se monteringsanvisning for en enkel forklaring. En komplett pall med Asak Forskalingsblokk består av 60 blokker, hvorav 50 normal (åpen) og 10 stk. ende/hjørne.

Forskalingsblokker er et praktisk og svært anvennelig alternativ til tradisjonell forskaling og kan brukes til små og store forskalingsprosjekter. Typiske bruksområder er små og store støttemurer, grunnmur, ringmur, som "såle" for vanlig kassett-forskaling med mer. Forskalingsblokk har gode brannegenskaper og er frostsikker (trenger ikke pusses). Ferdig fasade kan males, slemmes, pusses eller forblendes med skifer/natustein/fliser. Overflaten hefter utmerket.

Asak Forskalingsblokk F 20-50 selges i stk. Hele paller er à 60 stk, og inneholder 50 normalblokk (åpen) og 10 stk. ende/hjørne-blokk. Tillegg for pallesplitt kr. 190,-. Forbruk 10 stk/m², og en hel pall tilsvarer i så måte 6 m². Vekt pr. blokk er ca. 21 kg.
Les mer
Pris: 46,00 kr. /stk
Asak Splittblokk er en eksklusive versjon av forskalingsblokk. Visflaten på splittblokk er en dekorativ bruddoverflate, som minner om naturstein. Dette gir den et veldig fint utseende, og ferdig mur behøver ingen for for etterbehandling (pussing eller tilsvarende). Målene pr. helblokk er 50x25x15 cm (LxBxH). Forbruk 13 stk./m². Blokkene tørrstables samtidig som det legges inn armering og etterfylles så med betong -enkelt og lettvint! Forbruk av betong er ca. 90 liter pr. m² (ca. 7 liter pr. blokk). For mindre prosjekter er vår "Betong for selvblanding" pakke eller pall med B20 tørrmørtel/tørrbetong ypperlige, se tilhørende produkter. Er det større prosjekter anbefaler vi å benytte pumpebil med ferdigbetong.

Splittblokken er et meget godt alternativ som støttmur der det er naturlig at muren er helt loddrett (ikke heller innover i terrenget). Er også fin til hagemur (mindre mur til f.eks. å lage blomsterbed etc.). Benytt gjerne toppstein som avslutning på muren for et flott resultat (se tilhørende produkter). Er ellers velegnet til vegger, garasjer, fundamenter, ringmurer osv. Asak Splittblokk erstatter på lik linje med vanlig forskalingsblokk tradisjonell forskaling ved støpearbeider. Den har gode brannegenskaper og er frostsikker. Her blir forskalingen stående igjen og gir en pen overflate.

Asak Splittblokk selges i stk. Hel pall er 48 stk. Systemet består av vanlig åpen blokk, ende/hjørne-blokk og toppstein. Ende/hjørne-blokk har en bruddet visflate også på den ene kortsiden. Benyttes til å lage hjørner, og som avslutning ut mot endene. Toppsteinen benyttes for en ekstra fin avlutning på toppen av muren (se bilder). Ved bygging bør ikke blokkene stables høyere enn ca. 1,2m (8 skift) før de armeres og utstøpes. Betongen skal fylles opp i ca. 50 cm lag som komprimeres godt med en pinne eller stavvibrator. Det kan være fornuftig å vanne blokkene før utstøping.
Les mer
Pris: 47,00 kr. /stk
Pilarblokk er egnet til å mure bl.a. pilarer/søyler som understøttelse for terrasser, hyttepilarer og kjerne i portstolper. Praktiske spor i siden gjør Pilarblokken også egnet til bruk som gjerdestolper. Pilarblokkene er frostbestandige og egnet til bruk både over og under bakkenivå. Pilarblokkene mures eller tørrstables, armeres med en eller to Ø12mm armeringsjern og fylles så med betong (hver blokk rommer ca. 2,9 liter betong). AM Pillar blokk selges i stk. Hver blokk veier ca. 17,5 kg. Hele paller er à 64 stk. I vår nettbutikk har vi rimelig pris på asak pilarblokk til ditt utemiljø.
Les mer
betongheller

Betongheller

Betongheller kommer i hovedsak med målene 30x30, 40x40 og 50x50. 35x35, 40x20, og 50x25 er også brukt. Vanligste tykkelse er 5cm. Disse er anbefalt brukt til områder uten biltrafikk, gårdsrom, terrasser, hager, parker med mer. For områder det skal kjøres bil på anbefales kjøresterke heller 30x30x7 cm.

Les mer
belegningsstein

Belegningsstein

Betongbelegningsstein kommer i flere varianter, størrelser og farger. Den mest kjente er nok Herregård i fargen gråmix. Andre typer er Parkstein, Borgstein, Relieff, Akershusstein, Kongsgård, Nordic, Garden, Labyrint, Multimix og Basis.

Les mer
brostein

Brostein

Granitt brostein finnes i forskjellige varianter. I hovedsak deler man det i smågatestein (ca. 10x10x10 cm) og storgatestein (ca. 14x20x14 cm). Begge disse er ofte også tilgjengelige i halv høyde, som regel omtalt som halv brostein (ca. 10x10x5 cm) og halv storgatestein (ca. 14x20x7 cm).

Les mer
betongheller

Forskalingsblokk

Mest brukt av betongblokker er det vi kaller for forskalingsblokk. Forskalingsblokker er et praktisk og svært anvennelig alternativ til tradisjonell forskaling og kan brukes til små og store forskalingsprosjekter. Blokkene tørrstables og etterfylles med betong -enkelt og lettvint.

Les mer
elvestein

Natur/Elvestein

Naturstein er et vidt begrep og det finnes veldig mye forskjellig. Natursteinstypene vi forhandler er stort sett pyntestein som er rund i formen. Ofte også omtalt som elvestein. Steinen kommer i forskjellige sorteringer (størrelser).

Les mer
kantstein

Kantstein

Kantstein benyttes til å skille/avgrense plener, blomsterbed, veier, gangstier, fortau, parkeringsområder med mer. Man har i hovedsak to typer kantstein, granitt kantstein og betong kantstein. Granitt kantstein leveres oftes i 8x20, men finnes i mange varianter

Les mer
støttemur

Støttemur

Det finnes et utall varianter av mur. I hovedsak skiller vi mellom betongmur og natursteinsmur. Av betong murer er aktuelle typer, Asak Ministøttemur, Asak Mini Exclusive, Herregårdmur, Kubbemur, Gardstein, Rådhus, Labyrint, Mur Rustic og Mur Classic.

Les mer
singelogpukk

Sand/Pukk/Grus

Pukk, singel, natursingel og hagesingel har et bredt bruksområde. Flere sorteringer (størrelser), farger og typer er tilgjengelige. Settesand (subbus) benyttes som underlag for forskjellige typer steindekker.

Les mer
ferdigplen

Ferdigplen

Ferdigplen er plen som vi leverer til deg ferdig grodd og behandlet. Ferdigplenprodusenten har på forhånd gjort den tunge jobben for deg med å tromle, gjødsle og vanne. Gresset er produsert på store arealer med gode vekstforhold.

Les mer
marktegl

Marktegl

Marktegl blir fremstilt av leire og brennes ved meget høy tempratur. Dette gir lang holdbarhet, slitestyrke og forstsikkerhet. Ved å blande inn forskjellige stoffer i leiren og brenne den, får man forskjellige farger og fargespill i belegget.

Les mer
granitt

Granitt

Granitt er en massiv bergart. Innenfor steinprodukter er granitt mye brukt til brostein, kantstein, trappetrinn, heller og murblokk. Felles for disse produktene i granitt er at de er svært standhaftige og har en enorm slitestyrke.

Les mer
drenering

Drenering

Mange vil i forbindelse med sitt uteområde ha behov for en form for drenering. Regn og snøsmelting skal kanaliseres vekk. Overflate drenering er en effektiv løsning for å lede vannet vekk fra innkjørsler, garasjer, inngangspartier og terrasser.

Les mer